در واقع یک نوع دانه قهوه نیست که کشت می شود. درختان قهوه Arabica نیازمند ارتفاع 800 تا 2000 متری از سطح دریا است. درخت قهوه عربیکا نسبت به شرایط اب و هوایی حساس ترند و بهمین دلیل که شرایط کشت مشکل تری دارند این نوع قهوه گران تر می باشد. میزان اسیدیته این نوع دانه بالاتر است و بهمین دلیل در طعم ان میزانی از ترشی حس میشود. میزان کافئین این نوع دانه کمتر است. دانه قهوه عربیکا در مقایسه با دانه های ربوستا قند و چربی بالاتری دارد.
دانه میوه روبوستا نسبت به عربیکا گردتر است، درحالیکه دانه نوع عربیکا به بیضی نزدیک است. این نوع درخت در ارتفاع زیر 800 متر رشد می کند و شرایط رشد ان اسانتر است و لذا قیمت ان کمتر است. عطری تلخ و میزان کافئین ان بالاتر است. میزان بوی ان از دانه عربیکا کمتر است.

فراموش نشود! فنجانتان را آنجور که دوست دارید از قهوه پر کنید